Projektering och beslutsunderlag

Behöver ni tekniskt och ekonomiskt underlag för sprinklerskyddet? Vi hjälper er med:

  • Utredningar och rådgivning
  • Budgetkalkyler
  • Att säkerställa vattenkapacitet genom så kallade avtappningsprov för sprinkler. Proven utförs av Profires kompetenta medarbetare i samråd med lokala kommunala tekniker.

All konsultation utförs av våra certifierade behöriga ingenjörer, som säkerställer att ni får bästa möjliga tekniska och ekonomiska lösning. Vid projektering tar vi fram vi kompletta digitala handlingar, baserade på de normer som gäller för varje separat projekt.
Projekteringen följer europanormen SS-EN 12845, de svenska regeltilläggen  SBF 120 och de svenska boendesprinklerreglerna SBF 501.
Vi använder också utländska regelverk, i de fall dessa ställs som krav på utförandet.