Installation och service

För att kunder, gäster, personal och boende ska känna full säkerhet i era lokaler fordras att sprinklersystemet är 100% tillförlitligt och effektivt. Därför erbjuder vi full avtalsservice efter avslutad installation. Du ska kunna känna dig trygg med den nyinstallerade anläggningen. Därför bör den skötas av kunnig personal, som kontrollerar dess prestanda årligen.

Service på er nuvarande anläggning?
Vi utför även service på befintliga anläggningar. Här erbjuder vi dig att säkerställa funktionen och, med tillhörande serviceprotokoll, garantera de åtgärder som är nödvändiga.
Vid behov av kontroll, service eller hjälp med andra problem i er sprinkler-
anläggning, kontakta vår serviceansvarige Mats Aldén på telefon 0733-31 19 40 för snabb och effektiv hjälp.

Utbildning av egen personal?
Om det är enklare eller lämpligare utbildar vi er egen personal så att den kan sköta sprinkleranläggningen under normal drift. Utbildningarna skräddarsys efter behov och anpassas till antalet anläggningsskötare. Vi utbildar både praktiskt och teoretiskt så att er personal inte skall känna osäkerhet vid den normala skötseln av anläggningen. För utbildning eller övrig information, kontakta Jan Svedling på telefon 0733-31 19 30.