Därför installerar vi sprinkleranläggningar

Sprinkler släcker snabbt på stor yta
Mer än 100 års nationell och internationell erfarenhet visar på att sprinkler kontrollerar eller släcker branden i 98 procent av fallen.

Sprinkler räddar liv
Sprinklersystem har använts i över 100 år världen över. Det har aldrig förekommit att flera människor omkommit vid samma brand i en sprinklad byggnad.

Mindre vattenskador
Normalt räcker två eller tre sprinklerhuvuden till för att kontrollera eller släcka en brand. Om räddningstjänsten bekämpar en full utvecklad brand används en betydligt större mängd vatten.

Miljövänligt
Sprinklerna kontrollerar snabbt en brand. Därför minskas utvecklingen av brandrök som innehåller stora mängder gifter.

En kostnadsinvestering
En investering i ett sprinklersystem innebär ofta möjligheter att göra besparingar på andra brandskyddstekniska områden. Dessutom minskar kostnaden för nedlagd verksamhet när en brandskada har uppstått.