frontpage-topimage

Profire är ett ledande installations- och serviceföretag i västra Mälardalen. Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB som anläggningsfirma och som behörig ingenjörsverksamhet för vattensprinkler.

frontpage-icons-fire

Effektivt brandskydd

Ett rum kan vara övertänt på fem minuter. Sprinklern är ett snabbt och aktivt brandskydd och du slipper totalsanering av giftiga rökgaser och förorenat släckvatten.

Läs mer!

frontpage-icons-tool

Installation och service

Installationen sker enligt de krav som ställs på en certifierad anläggarfirma för vattensprinkler.
Våra montörer är utbildade för att kunna erbjuda dig högsta kompetens.

Läs mer!

frontpage-icons-house

Projektering och underlag

All konsultation utförs av företagets certifierade och behöriga ingenjörer, som säkerställer att ni får bästa möjliga tekniska och ekonomiska lösning.

Läs mer!

Du är i goda händer, när du anlitar Profire Sprinkler

  • Montage med hjälp av godkända handlingar, upprättade av egen, certifierad personal.
  • En av våra egna projektledare, som följer de riktlinjer som gäller, för varje unikt projekt.
  • Mångårigt kvalificerade montörer som utför installationen. Rör, rördelar och armaturer fogas samman med svetsning. Eller med godkända kopplingar för att inte tvingas till heta arbeten i känsliga miljöer där brandfara eventuellt finns.
  • När arbetet är klart lämnar vi över till dig, i samband med godkänd slutbesiktning.

Installationen sker enligt de krav som ställs på en certifierad anläggarfirma för vattensprinkler.
Våra montörer är utbildade för att kunna erbjuda dig hög kompetens. På plats kommer de att ta initiativ till samarbete med lokalt ansvariga personer så att driften säkert kan fortgå på befintliga anläggningar.

Aktuella projekt

Under 2016 kommer vi installera sprinkler i Elektroskandias nya centrallager i Örebro.
Ca 17.000 sprinklerhuvuden skall monteras på ca 40.000m², bland annat i ett nästan 30 meter högt automatlager.
Totalentreprenör är TAB.
4-web1
Visuell presentation av det nya lagret