frontpage-topimage

Profire Sprinkler är ett ledande installations- och serviceföretag i västra Mälardalen. Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB som anläggningsfirma och som behörig ingenjörsverksamhet för vattensprinkler.

frontpage-icons-fire

Effektivt brandskydd

Ett rum kan vara övertänt på fem minuter. Sprinklern är ett snabbt och aktivt brandskydd och du slipper totalsanering av giftiga rökgaser och förorenat släckvatten.

Läs mer!

frontpage-icons-tool

Installation och service

Installationen sker enligt de krav som ställs på en certifierad anläggarfirma för vattensprinkler.
Våra montörer är utbildade för att kunna erbjuda dig högsta kompetens.

Läs mer!

frontpage-icons-house

Projektering och underlag

All konsultation utförs av företagets certifierade och behöriga ingenjörer, som säkerställer att ni får bästa möjliga tekniska och ekonomiska lösning.

Läs mer!

Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där Profire SprinklerAB blivit anlitad.
Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA.
P-blocket är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på ca 26.000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. AS-blocket omfattar nybyggnad på ca 39.000 kvm innehållande akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation.
Just nu pågår projekteringsfasen i projektet, som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att vara i tvåmiljardersklassen.

Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

Vi söker en projektör!

Just nu söker vi en projektör för att komplettera vårt växande team av kompetenta medarbetare.

Tveka inte att kontakta oss med din ansökan!

Du är i goda händer, när du anlitar Profire Sprinkler

  • Montage med hjälp av godkända handlingar, upprättade av egen, certifierad personal.
  • En av våra egna projektledare, som följer de riktlinjer som gäller, för varje unikt projekt.
  • Mångårigt kvalificerade montörer som utför installationen. Rör, rördelar och armaturer fogas samman med svetsning. Eller med godkända kopplingar för att inte tvingas till heta arbeten i känsliga miljöer där brandfara eventuellt finns.
  • När arbetet är klart lämnar vi över till dig, i samband med godkänd slutbesiktning.

Installationen sker enligt de krav som ställs på en certifierad anläggarfirma för vattensprinkler.
Våra montörer är utbildade för att kunna erbjuda dig hög kompetens. På plats kommer de att ta initiativ till samarbete med lokalt ansvariga personer så att driften säkert kan fortgå på befintliga anläggningar.